Piekvragen
Piekvragen
Hoe bereiden we ons voor op droogte?
Loading
/

Sjoerd gaat in gesprek met ecohydroloog Flip Witte. Hij vertelt dat we al decennia bezig zijn met ontwateren, waardoor we slecht bestand zijn tegen periodes van droogte. Periodes die we steeds vaker meemaken door klimaatverandering.

Witte stroomt over van ideeën om onze waterhuishouding weer op orde te krijgen. De water-intensieve industrie aanpakken, zandgronden op de Veluwe terugbrengen en op een andere manier landbouw bedrijven zijn daar voorbeelden van.

Flip doet zijn verhaal bij de Gielenbeek in Oosterbeek. Deze werd ooit gegraven om een korenmolen aan te drijven. Tegenwoordig is de stroom veel te zwak om een dergelijke molen in beweging te krijgen. Flip weet waarom én hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer water in de beek komt.